piątek, 11 maj 2012 19:24

Płatne usługi firm udzielających informacji czy jesteśmy w BIK

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wszelkie instytucje finansowe, a przede wszystkim banki starają się dokładnie sprawdzać swoich kredytobiorców, aby w pełni ocenić ryzyko związane z daną transakcją. Takie działania wynikają nie tylko z przepisów prawa, które nakładają na banki obowiązek oceny zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o środki finansowe, ale również z interesów banków którym zależy, aby każdy kredyt został spłacony w terminie. Jedną z instytucji umożliwiającej ocenę historii kredytowej jest Biuro Informacji Kredytowej w skrócie określanej jako BIK.

Co możemy znaleźć w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) ?

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje informacje o kredytach zaciąganych przez konkretnego klienta, ale również o harmonogramie jego spłaty. Oznacza to, że instytucje mające dostęp do informacji w BIK mogą sprawdzić czy dana osoba ma jakieś zaciągnięte kredyty, jakie kredyty zostały już spłacone oraz czy nie było opóźnień czy innych problemów z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Informacje te są bardzo ważne dla banków, dlatego też w dużej mierze właśnie na podstawie tych informacji jest podejmowana decyzja o przyznaniu kolejnego kredytu.

Kto korzysta z informacji przechowywanych w BIK ?

W związku z tym, iż informacje przechowywane w BIK są tak ważne przy podjęciu decyzji kredytowej, wiele osób chce się dowiedzieć jak wygląda ich historia kredytowa przechowywana w Biurze Informacji Kredytowej. W związku z taką sytuacja, na rynku powstają firmy umożliwiające wgląd osobom prywatnym do informacji w BIK. Chęć zapoznania się z tymi danymi, ma miejsce najczęściej w przypadku gdy wniosek o kredyt zostaje odrzucony przez bank. Wtedy wnioskodawca zastanawia się dlaczego bank nie przyznał mu kredytu i samodzielnie próbuje przeanalizować informacje zawarte w BIK. Raport taki może także posłużyć jako swoiste poświadczenie rzetelności. Ukazując swoim kontrahentom swoją nienaganną historię kredytową utwierdzamy ich w fakcie, że mają do czynienia z uczciwym partnerem.

Z BIK korzystają przede wszystkim banki, które sprawdzają w ten sposób swoich klientów. Banki działają z Biurem Informacji Kredytowej na zasadzie wzajemności. Z jednej strony BIK informuje bank o historii kredytowej danej osoby, a z drugiej strony bank udziela do BIK danych o kredytach które udziela poszczególnym klientom.

Jak uzyskać informacje z BIK ?

Informacje przechowywane w BIK są powszechnie dostępne dla banków, ale czy zwykła osoba prywatna może mieć dostęp do tych danych? Informacje te możemy uzyskać składając formalny wniosek w formie pisemnej do Biura Informacji Kredytowej. Raport standardowy jest bezpłatny, należy pokryć jedynie koszty przesyłki ( około 10zł). Istnieje również Raport PLUS, który wiąże się jednak z poniesieniem niewielkiej opłaty. W raporcie PLUS oprócz informacji z BIK otrzymujemy również jej interpretacje i informacje podsumowującą naszą zdolność kredytową.

Informacje z BIK możemy też uzyskać za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm zajmujących się oceną zdolności kredytowej oraz ściąganiem należności. Przykładami takich firm jest między innymi BIG InfoMonitor czy Integral Collections. Korzystając z tego typu usług oprócz samej historii kredytowej powinniśmy uzyskać również raport oceniający zdolność kredytową danej osoby. Musimy pamiętać że korzystanie z usług takich firm będzie się wiązać z uiszczeniem pewnej opłaty. Coraz większa popularność tego typu firm wynika z niepewności na rynku. Wiele przedsiębiorstw  w ostatnich latach miało problemy finansowe, które były przyczyną ich upadku. Dziś aby potwierdzić swoją dobrą sytuację firmy zlecają ocenę swojej zdolności kredytowej ( w tym analizę danych z BIK) wyspecjalizowanym jednostką. Następnie tak otrzymany raport może posłużyć np.  jako karta przetargowa podczas negocjacji z partnerami biznesowymi.

Informacje przechowywane z BIK odgrywają coraz większą rolę, dlatego też znacznie wzrasta zainteresowanie tą instytucją. Można przypuszczać, iż wraz z upływem czasu będzie powstawać coraz więcej firm oferujących nie tylko analizę naszej historii kredytowej, ale również czynności mające na celu poprawę naszego wizerunku w oczach banku lub innych kontrahentów.

Czytany 5855 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 listopad 2016 16:59
Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli i nowego porządku światowego, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem pułapki pożyczek bez BIK i konsekwencje brania normalnych kredytów zamiast życia z oszczędności które na razie w Polsce trudno uzbierać.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy