czwartek, 28 sierpień 2014 18:48

Nie trzeba pożyczki - jest dofinansowanie do podręczników szkolnych dla dzieci

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wraz z początkiem września, a więc rozpoczynającym się rokiem szkolnym, niemal każdy rodzic dostaje białej gorączki na myśl o wydatkach, jakie czekają go przy zakupie wyprawki i podręczników szkolnych. Dziś chcielibyśmy skupić się na książkach, jako wydatku rzędu kilkuset złotych, który dla wielu rodzin jest zakupem niemożliwym do wykonania. Czy takie rodziny mogą więc liczyć na pomoc ze strony państwa, rządu, szkoły? Czy dofinansowanie do podręczników szkolnych dla dzieci na rok 2014/2015 jest w ogóle możliwe? Jak się ubiegać? Co zrobić? Do kogo się zgłosić? Z całą pewnością wielu rodziców zadaje sobie dziesiątki pytań, zastanawiając się przy tym, czy ja mam szansę na dofinansowanie do podręczników. W tym artykule postaramy się dogłębnie zająć tą kwestią, starając się dokładnie wszystko prześledzić, tak, aby każdy rodzic mógł wiedzieć, czy należy mu się dofinansowanie, a jeśli tak, to w jakiej kwocie.

koszty podreczników

Dobra informacja dla rodziców dzieci z klas II, III i VI, którzy w tym roku szkolnym będą mogli liczyć na dofinansowanie do podręczników szkolnych. Jaki wymóg? 539zł netto na osobę w rodzinie. Jeśli dochód miesięczny nie zostanie przekroczony, wówczas dofinansowanie jak najbardziej jest możliwe. Dla kogo jeszcze? Dla rodzin, w których występuje ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, a także przemoc w rodzinie, wielodzietność, jak i bezradność w kwestii opiekuńczo- wychowawczej. Ponadto dofinansowanie do podręczników będzie możliwe do uzyskania w rodzinach, w których występuje alkoholizm, narkomania, sytuacja kryzysowa i trudności w przystawaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Wyprawka szkolna na rok 2014/2015 w postaci dodatku do podręczników bez względu na dochód należy się również uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tym, którzy chorują na niepełnosprawność ruchową i tym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla tych, którzy są niepełnosprawni i nie potrzebują podręczników, otrzymają dofinansowanie na różnego rodzaju materiały edukacyjne, które są niezbędne, by dzieci takie mogły być kształcone. Dla uczniów I klasy szkoły podstawowej nie ma dofinansowania, gdyż od 1września uczniowie ci otrzymają podręcznik rządowy.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

 1. Rodzic lub opiekun prawny składa u dyrektora szkoły wniosek o dofinansowanie do podręczników szkolnych. Bardzo ważną kwestią jest pamiętanie o terminach, które przez każdą szkołę z góry są ustalane. Jeśli spóźnimy się ze złożeniem, wówczas pieniędzy nie uda nam się uzyskać.
 2. Mając wniosek, musimy zadbać również i o skompletowanie zaświadczenia o wysokości dochodów, tak, aby można było sprawdzić, jaki jest miesięczny dochód netto na jedną osobę w danej rodzinie.
 3. Decyzja o przyznaniu dofinansowania podana będzie również w wyznaczonym termie, określonym przez dyrektora szkoły. Jeśli będzie pozytywna, w zależności od grupy, do jakiej należy dziecko, taka kwota będzie rodzicowi lub opiekunowi dziecka przyznana.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 • Do kwoty 175 zł dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów klas I szkoły podstawowej, którzy nie będą korzystali z podręcznika rządowego, ale do nauki niezbędne będą dla nich odpowiednie materiały edukacyjne
 • Do kwoty 225 zł dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej spełniających określone wymagania, a także dla uczniów tych klas z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym uczniów klas IV-VI, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Do kwoty 770 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas II i III z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i zespołem Aspergera. Taka kwota również i dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym, którzy korzystać będą z podręczników do kształcenia specjalnego. W tym przypadku koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 25% kwoty 770zł.
 • Do kwoty 325 zł dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej, dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI niekorzystających z podręczników szkolnych, z wyjątkiem upośledzeniem umysłowego w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Do kwoty 770 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI korzystających z podręczników szkolnych przeznaczonych do specjalnego kształcenia, z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością sprzężoną z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W tym przypadku koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 40% kwoty 770zł.
 • Do kwoty 350 zł dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego. Wyjątkiem są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w czym jedną z nich jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Do kwoty 607 zł dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum, którzy korzystać będą z podręczników do kształcenia specjalnego, z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z zespołem Aspergera i uczniów z upośledzeniem sprzężonym, gdzie jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W takich przypadkach koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 50% koty 607zł.
 • Do kwoty 390 zł dla uczniów III klasy szkoły zawodowej
 • Do kwoty 445 zł dla uczniów III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: liceum i technikum oraz dla uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego i technikum z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kto wypłaca pieniądze?
Jeśli przedstawimy wszystkie dokumenty i w określonym terminie złożymy je w odpowiednim miejscu, wówczas pieniądze wypłaca dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę, bądź wójt, burmistrz lub prezydent miasta ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot.

Jak więc widzimy o dofinansowanie do podręczników może ubiegać się wiele rodzin. Są to rodzice uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, a także wszystkich innych klas, w tym również i gimnazjów, techników, liceów i innych szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają określone kryteria. Warto pamiętać o tym, że być może i nam należy się pomoc, bo skoro się należy, dlaczego by nie móc z tego skorzystać?

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Co nowego?

 • Co nowego?
marzec 20, 2018
0
Pieniądze pożyczamy na potęgę. Niezależnie, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, ludźmi pracującymi w branży IT, w sklepie, czy prowadzącymi własną działalność gospodarczą, mającymi 20, 30, czy

Pomoc i porady

 • BIK Pomoc
grudzień 25, 2017
0
Czasami firma nie generuje nam przychodów a same koszty. Warto wtedy zastanowić się nad zawieszeniem lub zamknięciem działalności gospodarczej. Po dwóch pierwszych latach działalnosci tracimy

Ostatnie komentarze

Porady Wideo i pomoc na temat BIK

 

Przejrzyj te filmiki a dowiesz się jak działa BIK i na co zwrócić uwagę przy próbie wykasowania wpisu jak i jego dodania do bazy Biura Informacji Kredytowej.

 

1. Wszystkie działania związane z czyszczeniem BIK możesz zrobić sam, nie potrzebna jest tutaj żadna pomoc firm zewnętrznych, szczególnie robiących to za prowizje.

2. Właścicielem danych klienta jest bank jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych przy ubieganiu się o kredyt. W przypadku stwierdzenia w bazie BIK wpisów nieprawdziwych możesz w danym banku reklamować dane wpisy np. o czasie opóźnienia spłaty raty kiedy umówiłeś się z bankiem że bedzie chwilowy poślizg wynikający nie z twojej winy.

3. Anonimowość dla banku czyli wyczyszczenie swojej historii lub zupełnie czysta karta może być dla banku pretekstem do odrzucenia wniosku o kredyt nawet częściej niz w przypadku osób często zaciagajacych kredyt i w 60% spłacających go w terminie a w pozostałych 30% mających niewielkie opóźnienia.
Oczywiście człowiek bogaty też będzie miał czystą kartę w BIKu ale taki kredytu i łaski banku nie potrzebuje a na odmowę (co się już zdarzało dla testów) może tylko się uśmiechnąć.

4 Po spłacie kredytu można wycofać zgodę w danym banku na przetwarzanie danych. BIK usunie pozytywną historię spłaty kredytu lub taką gdzie były parodniowe opóźnienia ale kredyt został spłacony. Opóźnienia nie mogą przekroczyć 30 dni od momentu otrzymania monitu i/lub całkowite opóźnienie nie może przekroczyć 60 dni bo wtedy zaczynają się schody. W takim wypadku kredyt i tak musimy spłacić a informację o tym że mieliśmy spore opóźnienia bedą na nasz wniosek usuniete dopiero po 5 latach i nie da sie tego przeskoczyć.